יעוץ סטטיסטי למחקר

היחידה מספקת שירותי יעוץ סטטיסטי למחקר באוניברסיטה ומחוצה לה.

היועצים ביחידה לייעוץ סטטיסטי הם אנשי סגל בחוג לסטטיסטיקה של אוניברסיטת חיפה.

הייעוץ הניתן לחוקרים כולל את כל שלבי עבודת המחקר:

1.       תכנון מחקר:

           - סיוע בכתיבת הצעת המחקר

           - עריכה של כלי המחקר: שאלונים, טפסים לסריקה אופטית, טפסים מקוונים וכדומה.

           - חישוב גודל מדגם נדרש.

           - דגימה: הגדרת אוכלוסיית היעד וקביעת שיטת הדגימה הנדרשת.

2.      מחשוב נתונים, כולל הקלדה ידנית של נתונים או סריקת טפסים באמצעות סורק אופטי.

3.      עיבוד נתונים ובחינה סטטיסטית של השערות המחקר.

4.      סיוע בהצגת הממצאים באמצעות טבלאות וגרפים.

 >>> חוקרים מאוניברסיטת חיפה זכאים לקבלת שעות ייעוץ שנתיות ביחידה לייעוץ סטטיסטי במימון רשות המחקר <<<

יעוץ לסטודנטים

היחידה לייעוץ סטטיסטי באוניברסיטת חיפה מספקת שירותי יעוץ גם לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים. 

הייעוץ ניתן לסטודנטים בהכנת עבודת התיזה לתארים שני ושלישי. בנוסף לכך ניתן גם יעוץ סטטיסטי עבור עבודות סמינריוניות המחייבות ניתוח סטטיסטי מתקדם.

הרשות ללימודים מתקדמים ממליצה להסתייע בייעוץ הניתן במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי במקרים בהם נדרשים כלים סטטיסטיים מתקדמים, שהם מעבר לנלמד במסגרת מסלול הלימודים.

>>> הייעוץ הסטטיסטי לסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ניתן בתעריף מוזל <<<